Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI VIẾT  (36 bài)

BÀI GIẢNG  (0 bài)

TƯ LIỆU  (0 bài)

GIÁO ÁN  (134 bài)
Word-logo-small

GIAO AN TOAN 9 KÌ 2 cv 5512

Ngày gửi: 2021-01-27 19:58:42

Word-logo-small

GIAO AN TOAN 8 KÌ 2 cv 5512

Ngày gửi: 2021-01-27 19:58:17

Word-logo-small

GIAO AN TOAN 7 KÌ 2 cv 5512

Ngày gửi: 2021-01-27 19:57:53

Word-logo-small

GIAO AN TOAN 6 KÌ 2 cv 5512

Ngày gửi: 2021-01-27 19:57:23


Pdf-small

60 de toan vao lop 6 truong c...

Ngày gửi: 2020-08-24 10:12:06

Pdf-small

Tuyển sinh lớp 6 Marie Curie

Ngày gửi: 2020-08-24 09:30:08

Word-logo-small

BỘ ĐỀ VÀO 6 TIẾNG VIỆT HÀ NỘI

Ngày gửi: 2020-07-11 18:46:32

Word-logo-small

VÀO 6 TIẾNG VIỆT HÀ NỘI 2018-...

Ngày gửi: 2020-07-11 18:46:01


Pdf-small

12 ĐỀ HSG TOÁN 3 CÓ ĐÁP ÁN

Ngày gửi: 2019-07-16 15:35:29

Pdf-small

Toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề

Ngày gửi: 2019-07-16 15:17:37

Pdf-small

22 đề ôn Toán lớp 5

Ngày gửi: 2019-06-29 09:14:34

Pdf-small

Các dạng Toán cơ bản lớp 4-Tr...

Ngày gửi: 2019-06-29 09:06:54


Word-logo-small

21-de-doc-hieu-van-7-on-hoc-k...

Ngày gửi: 2021-05-11 23:07:56

Word-logo-small

20 ĐỀ ĐÁP ÁN KỲ 2 VĂN 9 (2018...

Ngày gửi: 2021-05-11 14:13:45

Word-logo-small

12 ĐỀ ĐÁP ÁN KỲ 2 VĂN 9 (2014...

Ngày gửi: 2021-05-11 14:12:44

Word-logo-small

8 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN 8 KÌ 2 (2019-...

Ngày gửi: 2021-05-11 14:12:09


Pdf-small

Violympic Math grade 3

Ngày gửi: 2018-04-10 20:57:13

Pdf-small

TL Violympic Toán Anh lớp 3

Ngày gửi: 2018-04-10 20:57:03

Pdf-small

Violympic Math grade 2

Ngày gửi: 2018-04-10 20:56:50

Pdf-small

TL Violympic Toán Anh lớp 2

Ngày gửi: 2018-04-10 20:56:41


Word-logo-small

20 ĐỀ & ĐÁP ÁN HSG TOÁN 9

Ngày gửi: 2021-02-03 22:31:35

Word-logo-small

20 ĐỀ & ĐÁP ÁN HSG TOÁN 8

Ngày gửi: 2021-02-03 22:31:02

Word-logo-small

20 ĐỀ & ĐÁP ÁN HSG TOÁN 7

Ngày gửi: 2021-02-03 22:30:23

Word-logo-small

20 ĐỀ & ĐÁP ÁN HSG TOÁN 6

Ngày gửi: 2021-02-03 22:29:50


ĐỀ THI CASIO  (48 bài)
Thumbnail

CASIO Lâm Thao 2010-2011

Ngày gửi: 2018-02-06 22:23:40

Thumbnail

CASIO Pleiku 2010-2011

Ngày gửi: 2018-02-06 22:23:16

Thumbnail

CASIO Quế Sơn 2009-2010

Ngày gửi: 2018-02-06 22:22:43

Thumbnail

CASIO Nho Quan 2008-2009

Ngày gửi: 2018-02-06 22:22:15


ĐỀ THI KHTN-KHXH  (104 bài)
Thumbnail

HSG KHXH005 Vĩnh Tường 2016-2...

Ngày gửi: 2018-11-23 22:09:19

Thumbnail

HSG KHXH128 lần 1 Vĩnh Tường ...

Ngày gửi: 2018-11-23 22:09:06

Thumbnail

HSG KHTN001 Vĩnh Tường 2016-2...

Ngày gửi: 2018-11-23 22:08:19

Thumbnail

HSG KHTN142 lần 1 Vĩnh Tường ...

Ngày gửi: 2018-11-23 22:07:46


ĐỀ KHẢO SÁT  (140 bài)
Pdf-small

10 ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM VĂN 9

Ngày gửi: 2020-08-20 22:46:17

Pdf-small

10 ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM TOÁN 9

Ngày gửi: 2020-08-20 22:45:43

Pdf-small

5 ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM ANH 9

Ngày gửi: 2020-08-20 22:45:05

Pdf-small

10 ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM VĂN 8

Ngày gửi: 2020-08-15 22:55:45


Pdf-small

TẬP ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ TOÁN VÀ...

Ngày gửi: 2021-05-12 15:24:09

Word-logo-small

ĐỀ THI THỬ TOÁN VÀO 10 CHUYÊN...

Ngày gửi: 2021-05-12 15:23:00

Word-logo-small

15 ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN ANH

Ngày gửi: 2021-04-30 22:25:09

Pdf-small

THỬ VÀO 10 TOÁN Hàm Rồng 2021...

Ngày gửi: 2021-04-19 21:37:22


Word-logo-small

Vao10 Mon Toan Thanh Hoa 2000...

Ngày gửi: 2021-04-19 21:33:59

Word-logo-small

BỘ ĐỀ TOÁN VÀO 10 BẾN TRE 200...

Ngày gửi: 2021-02-24 15:29:17

Pdf-small

BỘ ĐỀ TOÁN VÀO 10 VĨNH PHÚC19...

Ngày gửi: 2021-02-24 15:28:47

Pdf-small

BỘ 3-19 ĐỀ ĐA VÀO 10 CÁC TỈNH...

Ngày gửi: 2021-02-16 16:36:44


Word-logo-small

46 ĐỀ ĐÁP ÁN VÀO 10-HỆ CHUYÊN

Ngày gửi: 2021-02-18 09:01:51

Pdf-small

VÀO 10 CHUYÊN ANH-HS2 VĨNH PH...

Ngày gửi: 2021-02-17 21:01:35

Word-logo-small

VÀO 10 CHUYÊN ANH-HS1 VĨNH PH...

Ngày gửi: 2021-02-17 21:01:17

Word-logo-small

VÀO 10 CHUYÊN VĂN-HS2 VĨNH PH...

Ngày gửi: 2021-02-17 21:00:44


Pdf-small

28 ĐỀ KHẢO SÁT GIÁO VIÊN MÔN ...

Ngày gửi: 2020-04-29 10:40:30

Word-logo-small

ks Giáo viên Địa Vĩnh Phúc 20...

Ngày gửi: 2018-04-07 23:05:36

Word-logo-small

ks Giáo viên Sử Vĩnh Phúc 201...

Ngày gửi: 2018-04-07 23:02:40

Word-logo-small

ks Giáo viên Sinh Vĩnh Phúc 2...

Ngày gửi: 2018-04-07 23:01:14


Pdf-small

33 ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI MÔN ANH

Ngày gửi: 2020-05-01 18:07:38

Pdf-small

30 ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI MÔN VĂN

Ngày gửi: 2020-04-30 16:25:06

Thumbnail

GVG Toán Yên Lạc 2016-2017

Ngày gửi: 2019-02-11 21:37:03

Thumbnail

GVG Toán Tam Đảo 2016-2017

Ngày gửi: 2019-02-11 21:36:45


Pdf-small

25-chuyên-đề-Toán-Tiểu-học

Ngày gửi: 2020-04-04 20:13:11

Pdf-small

Cac-chuyen-de-bd-hsg-toan-7

Ngày gửi: 2019-09-02 08:52:47

Pdf-small

10 CHUYÊN ĐỀ TOÁN 9

Ngày gửi: 2019-08-17 11:04:11

Pdf-small

Phan loai va PP giai toan Co ...

Ngày gửi: 2019-08-15 22:26:59


Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG KỲ 2 TIN 9

Ngày gửi: 2021-04-25 10:28:33

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG KỲ 2 GDCD 9

Ngày gửi: 2021-04-25 10:28:00

Pdf-small

ĐỀ CƯƠNG KỲ 2 ĐỊA 9

Ngày gửi: 2021-04-25 10:27:21

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG KỲ 2 SỬ 9

Ngày gửi: 2021-04-25 10:26:18


Pdf-small

CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ 9 trang 1...

Ngày gửi: 2021-05-12 15:22:13

Word-logo-small

TẬP ĐỀ THI VÀO 10 HÌNH HỌC-He...

Ngày gửi: 2021-05-12 15:21:32

Word-logo-small

TẬP ĐỀ THI VÀO 10 HÌNH HỌC-He...

Ngày gửi: 2021-05-12 15:21:01

Word-logo-small

20 ĐỀ LUYỆN THI VÀO 10 MÔN ANH

Ngày gửi: 2021-04-17 11:49:35


Xls-small

Điểm thi vào 10 Nguyễn Thị Gi...

Ngày gửi: 2019-06-23 07:54:42

Xls-small

Điểm thi vào 10 Lê Xoay 2019-...

Ngày gửi: 2019-06-20 21:59:10

Xls-small

Điểm thi vào 10 Đội Cấn 2019-...

Ngày gửi: 2019-06-20 21:58:45

Xls-small

Điểm thi vào 10 Vĩnh Tường 20...

Ngày gửi: 2018-06-27 21:54:21


CHUYÊN ĐỀ  (22 bài)
Pdf-small

Một số pp giải pt nghiệm nguy...

Ngày gửi: 2019-08-24 21:45:31

Pdf-small

ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ MENELAUS...

Ngày gửi: 2019-02-21 17:08:55

Word-logo-small

Tam-giác-đồng-dạng-Định-lý-talet

Ngày gửi: 2019-02-21 17:08:15

Word-logo-small

Chuyen de giai bai toan bang ...

Ngày gửi: 2019-02-21 17:07:29


Pdf-small

Một số pp chứng minh tứ giác ...

Ngày gửi: 2019-08-24 21:47:15

Pdf-small

DANH MỤC SKKN TỔNG HỢP KHỐI T...

Ngày gửi: 2019-08-24 18:09:29

Pdf-small

DANH MỤC SKKN MÔN VĂN-SỬ-ĐỊA-...

Ngày gửi: 2019-08-24 18:08:54

Pdf-small

DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN...

Ngày gửi: 2019-08-24 18:08:17


Thumbnail

KH giang day mon DIA 6

Ngày gửi: 2018-09-01 08:10:57

Thumbnail

KH giảng dạy Địa 7

Ngày gửi: 2018-09-01 08:10:44

Thumbnail

KH giang day mon DIA 8

Ngày gửi: 2018-09-01 08:10:33

Thumbnail

KH giang day mon DIA 9

Ngày gửi: 2018-09-01 08:10:22


SÁCH THAM KHẢO  (94 bài)
Pdf-small

Tài liệu chuyên Văn THCS lớp 8

Ngày gửi: 2021-02-12 07:50:26

Pdf-small

135 Bài Và Đoạn Văn Hay Lớp 7...

Ngày gửi: 2021-02-12 07:49:30

Pdf-small

KIEN THUC CO BAN MON NGU VAN ...

Ngày gửi: 2020-04-09 22:21:44

Pdf-small

Ôn Luyện Giải Đề Vào Lớp 10

Ngày gửi: 2019-09-21 22:25:12


Word-logo-small

cau hoi trac nghiem luat giao...

Ngày gửi: 2020-07-06 16:07:17

Word-logo-small

840-cau-hoi-trac-nghiem-tin-h...

Ngày gửi: 2020-07-06 16:06:44

Word-logo-small

ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊ...

Ngày gửi: 2020-04-29 08:25:41

Pdf-small

300 TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP SƯ P...

Ngày gửi: 2020-04-24 22:03:46

Thành viên tích cực
Avatar
Âu Dương Văn Trọng
Điểm số: 3972
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 3087
Avatar
Nhữ Thị Thủy
Điểm số: 1917
0-avatar
Nguyễn Thị Tuyết Nga
Điểm số: 1878
0-avatar
Nguyễn Thị Giang Hương
Điểm số: 1839
No_avatarf
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Điểm số: 1785
No_avatarf
Lê Phương Thảo
Điểm số: 1578
0-avatar
Đoàn Thanh Mai
Điểm số: 1449

Website của các thành viên
Tri Thức - Tài Nguyên
Lượt truy cập: 2176
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 1402
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 238
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 198
HÀNH TRANG TRI THỨC
Lượt truy cập: 139
Website Võ Nhật Trường
Lượt truy cập: 102
Nguyễn Đình Luyện
Lượt truy cập: 76