Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HSG ANH 8 TRÍ ĐỨC 2020-2021

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:04' 16-10-2021
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 203
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ A
  Điểm (Bằngsố)


  Điểm (Bằngchữ)

  Chữ ký GK
  Số TT
  
  

  Lưu ý: Thí sinh làm bài trên giấy nháp trước khi chuyển câu trả lời vào bài làm.
  Question 1: (5pts)
  Write one word in each gap.
  1.We were waiting outside the stadium ………………… a long time before they finally let us in.
  2. I’ve got that correct ………………… DVD – it’s fantastic!
  3. I ran all the way home and I was just …………………time for my favorite programme.
  4. Everyone clapped when the singer came ………………… stage.
  5. At the cinema, Mum sat on the right, Dad sat on the left and I sat ………………… the middle.
  Complete by changing the form of the words in capitals when this is necessary.

  1.What is the name of that ………………… you were singing earlier. SING
  2. I started to learn piano, but I don’t think I’ve got much ………………… talent, to be honest. MUSIC
  3. My dad used to be really fit and was on his college ………………… team. ATHLETE
  4. When you were young, did you ever play in the street with other local …………………? CHILD
  5. Alan is studying to be an ………………… , but I don’t think he’s enjoying it. ACT

  Question 2: (4pts)
  Example: Unscramble the tiles to reveal a message.
  .
  
  L I S
  
  H I
  
  S E
  
  E N G
  
  A S Y
  
  
  E N G
  L I S
  H I
  S E
  A S Y
  .
  
  
  Unscramble the tiles to reveal a message.
  L V E
  
  M S E
  
  A S S
  
  T H E
  
  C H E
  
  J O Y
  
  C L
  
  E D
  
  
  S T
  
  F I R
  
  S A
  
  H E
  
  N T S
  
   E N
  
  
  
  S T
  
  
  T R Y
  
  M I S
  
  T H E
  
  T T
  
  U D E
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  F Y
  
  S A Y
  
   I S
  
  O U R
  
  G O O
  
   V E
  
  I N
  
  N O
  
  
  T I O
  
   E S
  
  T R O
  
  D .
  
  R Y
  
  D U C
  
  T H E
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  L E T
  
  G . U
  
  E T
  
  W A S
  
  S T
  
  U R N
  
  O T
  
  ‘ S
  
  
  H E
  
  P .
  
  T A K
  
  H I N
  
  O D
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  T E
  
  C C E
  
  E T
  
  A N D
  
  R T S
  
  E N N
  
  G A
  
  F A V
  
  
  M E S
  
   S O
  
  I S
  
   A R
  
  R .
  
  M Y
  
  O R I
  
  S P O
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Question 3: Complete the crossword. (5pts)
  Do this crossword puzzle.
  Across
  2. I want you to ………………… Unit 6 at the weekend because you’ve got a test on Monday. (6)
  4. Another word for ‘clever’ is ’. (5)
  6. What’s your favorite ………………… at school? (7)
  8. The other students were talking and laughing but Jamie ………………… on his work. (12)
  Down
  1. If you can do math problems in your head, then you’re good at ………………… arithmetic. (6)
  3. I got a ………………… of nineteen out of twenty in the test. (4)
  4. I’ll have to …………………for that book because I’ve no idea where it is. (6)
  5. Kelly didn’t know what to say so she ………………… before she answered. (9)
  7. Everyone uses their ………………… when they think. (5)  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến