Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  11 khách và 2 thành viên
 • Vũ Minh Cường
 • Trần Minh Phụng
 • Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 1 SỐ HỌC 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:33' 14-10-2021
  Dung lượng: 56.7 KB
  Số lượt tải: 727
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 PHẦN SỐ HỌC MÔN: TOÁN LỚP 6
  Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tậphợp
  Cácphéptínhcộng,trừ,nhân,chiasốtựnhiên;cáccôngthứcvềlũythừavàthứtựthực hiện phéptính
  Tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5,9
  Phân tích một số ra thừa số nguyêntố
  Cách tìm ƯCLN,BCNN


  Bài 1:
  TẬPHỢP


  Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng haicách.
  Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng haicách.
  ViếttậphợpMcácsốtựnhiênlớnhơnhoặcbằng11vàkhôngvượtquá20bằng haicách.
  Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng haicách.
  Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng haicách.
  Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng haicách.
  ViếttậphợpCcácsốtựnhiênlớnhơnhoặcbằng18vàkhôngvượtquá100bằng haicách.
  Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

  a) 97542
  b)29635
  c) 60000
  
  
  Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.
  Bài 4: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.
  A = {x N10 < x <16}
  a) B = {x N10 ≤ x ≤ 20 b) C = {x N5 < x ≤ 10} c) D = {x N10 < x ≤ 100}
  d) E = {x N2982 < x <2987}
  e) F = {x Nx < 10} f) G = {x Nx ≤ 4} g) H = {x Nx ≤100}
  Bài 5: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9}
  Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B.
  Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử
  Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá50.
  Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn100.
  Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng1000
  Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn9.
  THỰC HIỆN PHÉPTÍNH
  Bài 1: Thực hiện phép tính:

  a) 3.52 + 15.22 – 26:2
  b) 53.2 – 100 : 4 + 23.5
  c) 62 : 9 + 50.2 – 33.3
  d) 32.5 + 23.10 – 81:3
  e) 513 : 510 – 25.22
  f) 20 : 22 + 59 : 58
  g) 100 : 52 + 7.32
  h) 84 : 4 + 39 : 37 + 50
  i) 29 – [16 + 3.(51 – 49)]
  j) 5.22 + 98:72
  k) 311 : 39 – 147 : 72
  l) 295 – (31 – 22.5)2
  m) 718 : 716 +22.33
  n) (519 : 517 + 3) : 7
  o) 79 : 77 – 32 +23.52
  p) 1200 : 2 + 62.21 + 18
  q) 59 : 57 + 70 : 14 – 20
  r) 32.5 – 22.7 + 83
  s) 59 : 57 + 12.3 + 70
  t) 151 – 291 : 288 + 12.3
  u) 238 : 236 + 51.32 -72
  v) 791 : 789 + 5.52 –124
  w) 4.15 + 28:7 – 620:618
  x) (32 + 23.5) : 7
  y) 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60
  z) 520 : (515.6 + 515.19)
  
  
  Bài 2: Thực hiện phép tính:

  a) 47 – [(45.24 – 52.12):14]
  b) 50 – [(20 – 23) : 2 + 34]
  c) 102 – [60 : (56 : 54 – 3.5)]
  d) 50 – [(50 – 23.5):2 + 3]
  e) 10 – [(82 – 48).5 + (23.10 + 8)] : 28
  f) 8697 – [37 : 35 + 2(13 – 3)]
  g) 2011 + 5[300 – (17 – 7)2]
  k) 2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18)2]
  l) 128 – [68 + 8(37 – 35)2] : 4
  m) 568 – {5[143 – (4
   
  Gửi ý kiến