Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  11 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HSG-Tieng-Anh-6-De-1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:50' 16-09-2021
  Dung lượng: 5.6 MB
  Số lượt tải: 255
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU CẤP TRƯỜNG
  Môn: Tiếng Anh 6
  Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
  (Đề thi có 06 trang)
  
  
  Điểm
  Họ tên, chữ ký giám khảo
  Số phách
  
  - Bằng số: ……………………
  - Bằng chữ: ……………………
  GK1: …………………………….
  GK2: …………………………….
  
  
  
  A. LISTENING
  I. Listen to the conversation and choose the correct answer for each question (1pt)
  WHAT A BUSY DAY!
  1. What does Susan have to do on Saturday morning?
  A. walk the dog B. clean the house C. go to the doctor
  2. Where does Susan have to go at 12:30?
  A. to school B. to the dentist C. to the science museum
  3. What time is Susan meeting with Julie?
  A. at 12:00 p.m. B. at 1:00 p.m. C. at 2:00 p.m.
  4. What will Susan do after she cooks dinner?
  A. clean the dishes
  B. call a friend
  C. play soccer with her brother
  5. Why can`t they watch a video at Susan`s house?
  A. Susan doesn’t like watching TV
  B. Susan`s mother is going to use it.
  C. The TV isn`t working.
  Keys:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  
  II. Listen and fill in the gaps in the table. (1 point)
  Student 1:
  Name: Celine Poulain
  Nationality: French
  Age: 25
  Job: (1) ___________
  Student 2:
  Name: Manuel Garcia
  Nationality: (2) __________
  Age: 32
  Job: Engineer
  Student 3:
  Name: Eva (3) _________
  Nationality: Finnish
  Age: (4) ____________
  Job: (5) ____________
  
  
  B. PHONETICS
  III. Odd one out (1 point)
  a) Choose the word that has the underlined part pronounced differently from those in the other words (0,6 point)
  1. A. depend B. excellent C. documentary D. weekend
  2. A. kissed B. helped C. closed D. forced
  3. A. glass B. traffic C. hat D. plant
  b) Choose the word that has different stress partern from the other words.
  4. A. vegetarian B. photography C. automatic D. appropriate
  5. A. October B. January C. September D. December
  Keys:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  
  
  C. VOCABULARY & GRAMMAR
  IV. Choose the best answer to complete each sentence (7 points)
  1.London is famous for …………… red buses.
  A. it’s B. its C. it D. their
  2. I always get …………… in my stomach before visiting the dentist.
  A. worms B. butterflies C. crabs D. hedgehogs
  3. That dog isn’t …………… it looks.
  A. more dangerous than B. as dangerous as
  C. dangerous as D. dangerouser than
  4. There are …………… stores on the street.
  A. hundreds of B. hundreds C. hundred of D. of hundreds
  5. …………… means creating new products from used materials.
  A. Reduce B. Reuse C. Recycle D. Rebuild
  6. The wall ……………
  A. is high one meter B. has one meter
  C. is one long meter D. is one meter high
  7. We always need more players. Why don’t you come…………… ?
  A. on                B. along        C. with         D. after
  8. Airmail is ………….. than surface mail.
  A. much expensive B. very more expensive
  C. much more expensive D. more much expensive
  9. She started learning English 3 years ago.
  A. She started learning English 3 years.
  B. She has learnt English for 3 years.
  C. She started learning English since 3 years.
  D. She learnt English since 3 years.
  10. This programme is very ……………
  A. inform B. information C. informative D. informing
  11. He has a garage. That garage is …………
  A. him B. of him C. his D. of his
  12. “- …………. a nice T-shirt, Trang!” _ “ Thank
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓