Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  14 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kiểm tra Anh 6 Vĩnh Phúc 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:06' 26-02-2019
  Dung lượng: 22.8 KB
  Số lượt tải: 674
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC


  ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC HỌC SINH LỚP 6
  NĂM HỌC 2017-2018
  MÔN: TIẾNG ANH
  Thờigianlàmbài: 45phút(Khôngtínhthờigiangiaođề)
  Đềkiểmtracó 02 trang
  
  
  I. Choose the word which is different from the others. There is one example (0).
  Example:
  0. A. classroom
  B. pen
  C. pencil
  D. ruler
  
  Answer: 0. A
  1. A. Science
  B. Math
  C. Music
  D. subject
  
  2. A. kind
  B. clever
  C. story
  D. brave
  
  3. A. watch
  B. what
  C. why
  D. who
  
  4. A. on
  B. tree
  C. in
  D. at
  
  5. A. want
  B. lesson
  C. like
  D. look
  
  II. Choose the best answer A, B or C to complete each of the following sentences.There is one example (0).
  Example:0. What is your favorite ___________ ? – It’s Vietnamese.
  A. History
  B. Math
  C. subject
  
  Answer: 0. C
  1. Do you like music?________.
  A. Yes, I does.
  B. Yes, I like.
  C. Yes, I do.
  
  2. He goes to work _____ bus.
  A. in
  B. by
  C. by the
  
  3. The first ______ we have on Monday is English.
  A. lesson
  B. homework
  C. study
  
  4. Let’s _______ a party.
  A. do
  B. have
  C. like
  
  5. _________ do you like English? – Because it is interesting.
  A. What
  B. Why
  C. When
  
  6. There _______some interesting places such as the City Theatre, the zoo and Ben Thanh Market in Ho Chi Minh City.
  A. are
  B. is
  C. be
  
  7. I usually go________a walk in the evening.
  A. in
  B. at
  C. for
  
  8. Ha Noiis__________thanVinhPhuc.
  A. big
  B. bigger
  C. biger
  
  9. Son La is _______ than Ha Noi.
  A. more peaceful
  B. peaceful
  C. most peaceful
  
  10. How are you today ? - _______________.
  A. I’m fine, thanks.
  B. I’m a student.
  C. I’m twelve years old.
  
  III. Read and use the words given in the box to complete the text.There is one example (0).
  at
  friend
  quarter
  and
  goes
  is
  
  Example:0. friend
  This is Jenny. She is my (0) _______. There are four people in her family: her parents, her sister and her. Jenny’s father (1) ______an engineer. Every day he goes to work (2) ______ 7 o’clock. Her mother is a doctor. She works in a hospital. She (3) ______ to work at 6.30. Her sister is a student. She is twenty years old. Jenny is twelve. She is in grade six. Every day, she goes to school at a (4) ______ past seven. Her classes start at 8.00 in the morning (5) ________ finish at 4.00 in the afternoon. After school, she plays sports with her friends.
  IV. Read and decide if each of the following sentences isTrue (T) or False (F). There is one example (0).
  This is a picture of Mr. Smith’s family. Mr. Smith is a worker. He is 45 years old. This is his wife, Mrs. Linda Smith. She is from America. She is 42 but she looks very young. She is a nurse. Mary and David are their daughter and son. Mary is 19. She is a student. She is studying in France. David is seven years younger than Mary, and he is a pupil. The Smiths live in a large flat in London.
  0. Mr.Smith is a worker.
  1. There are four people in Mr. Smith’s family.
  2. Mrs. Linda Smith is from France.
  3. Mrs. Linda Smith is a doctor.
  4. Mary and David are their children.
  5. David is twelve years old
  0. T
  1…….
  2…….
  3…….
  4…….
  5…….
  
  V. Put the words in the right order to make meaningful sentences. There is one example (0).
  Example: 0. is/What/name/ your ?
  Answer: What is your name ?
  1. very/ runs/ A/ quickly/lion.
  _______________________________________________________________.
  2. camping/ go/I/ year/every.
  _______________________________________________________________.
  3.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓