Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Thiên Hương

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Các chuyên đề ôn Hình 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:58' 20-06-2021
  Dung lượng: 437.3 KB
  Số lượt tải: 517
  Số lượt thích: 0 người
  TỨ GIÁC
  Định nghĩa:
  Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB,BC,CD,DA, trong đó bất bì 2 đoạn thẳng nào cũng không nằm trên một đường thẳng.
  Tứ giác lồi :Là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác.
  Chú ý: Khi nói đến tứ giác, ta hiểu đó là tứ giác lồi, trong tứ giác lồi tổng 4 góc trong là 3600, tổng 4 góc ngoài cũng là 3600.

  Dạng 1. Sử dụng tính chất về các góc của một tứ giác để tính góc
  PP: Sử dụng tính chất tổng các góc trong một tứ giác, ttrong một tam giác, góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song…
  Cho tứ giác ABCD có
  𝐵=120;
  𝐶=60;
  𝐷=90 . Tính góc A và góc ngoài tại đỉnh A.
  HD:

  𝐴
  𝐵
  𝐶
  𝐷
  360
  0 nên
  𝐴
  90
  0 và góc ngoài tại đỉnh A la:
  180
  0
  90
  0
  90
  0

  Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD
  𝐶=60 ;
  𝐴=100.
  a) Chứng minh AC là đường trung trực của BD. b) Tính
  𝐵,
  𝐷.
  HD:
  a) ∆ABD và ∆CBD cân nên AC là trung trực BD.
  bABD cân mà
  𝐴
  100
  0
  𝐴𝐵𝐷
  𝐴𝐷𝐵
  40
  0; ∆CBD cân mà
  𝐶
  60
  0
  𝐶𝐵𝐷
  𝐶𝐷𝐵
  60
  0
  𝐵=
  𝐷
  100
  0.
  Cho tứ giác ABCD có phân giác trong của góc A và góc B cắt nhau tại E, phân giác ngoài của góc A và góc B cắt nhau tại F. Chứng minh
  𝐴𝐸𝐵
  𝐶
  𝐷
  2 và
  𝐴𝐹𝐵
  𝐴
  𝐵
  2.
  HD:

  𝐴𝐸𝐵
  180
  0
  𝐸𝐴𝐵
  𝐸𝐵𝐴
  180
  0
  𝐴
  𝐵
  2
  𝐶
  𝐷
  2

  Vì tứ giác BFAE có
  𝐴
  𝐵
  90
  0 nên
  𝐹
  𝐸
  180
  0 hay

  𝐴𝐹𝐵
  180
  0
  𝐴𝐸𝐵
  180
  0
  𝐶
  𝐷
  2=
  𝐴
  𝐵
  2


  Cho tứ giác ABCD có
  𝐵
  𝐷=180 và CB=CD. Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho DE = AB. Chứng minh:
  a) Các tam giác ABC và EDC bằng nhau.
  b) AC là phân giác của góc A.
  HD:
  a, Ta có:
  𝐴𝐵𝐶
  𝐶𝐷𝐸 ( cùng bù với góc
  𝐴𝐷𝐶 ) nên ∆ABCEDC (c.g.c).
  b, Theo a thì AC=CE nên ∆ACE cân , suy ra
  𝐶𝐴𝐸
  𝐶𝐸𝐴 mà
  𝐶𝐸𝐴
  𝐶𝐴𝐵 (hai góc tương ứng ) nên

  𝐶𝐴𝐵
  𝐶𝐴𝐸 . Vậy AC là phân giác góc A.

  Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc
  𝐴,
  𝐵,
  𝐶,
  𝐷
  tỉ lệ thuận với 5; 8; 13 và 10.
  a) Tính số đo các góc của tứ giác ABCD.
  b) Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt nhau ở F. Hai tia phân giác của các góc AED và góc AFB cắt nhau ở O. Phân giác của góc AFB cắt các cạnh CD và AB tại M và N. Chứng minh O là trung điểm của đoạn MN.
  HD:
  a, Ta có:
  𝐴
  5
  𝐵
  8
  𝐶
  13
  𝐷
  10
  𝐴
  𝐵+
  𝐶+
  𝐷
  5+8+13+10
  360
  0
  36
  10
  0

  Vậy:
  𝐴=50
  0;
  𝐵=80
  0;
  𝐶=130
  0;
  𝐷=100
  0

  b, Xét ∆AFB có:
  𝐴=50
  0;
  𝐵=80
  0 nên
  𝐴𝐹𝐵=50
  0; suy ra
  𝑀𝐹𝐷=25
  0
  𝐹𝑀𝐷=75
  0
  𝑁𝑀𝐸;
  𝐴𝑁𝐹=105
  0 nên
  𝑀𝑁𝐸=75
  0. Vậy ∆NEM cân tại E mà EO là phân giác nên O là trung điểm MN.
  Cho tứ giác ABCD có
  𝐵
  𝐷=180, AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh CB = CD.
  HD:
  Kẻ CH vuông góc AD, CP vuông góc AB thì CH=CP( t/c phân giác)

  𝐷
  𝐶𝐵𝑃 ( cùng bù với góc
  𝐵 ) nên
  𝐻𝐶𝐷
  𝑃𝐶𝐵 𝐻𝐶𝐷
   
  Gửi ý kiến